Gedragscode

Wij houden van honden en uw honden zijn bij ons van harte welkom. Wij gaan er daarbij van uit dat uw honden goed zijn opgevoed en dat u tijdens uw verblijf waarborgt dat zij geen gevaar vormen voor andere honden en mensen.

Als u van onze vakantiewoningen gebruik maakt, dan geldt voor u en uw honden de volgende gedragscode:

Honden in de speelweide
De honden mogen niet zonder toezicht alleen in de speelweide worden achtergelaten.

Blaffende honden
Iedere hond blaft wel eens en daar is niets mis mee.
Maar u bent verplicht om bij aanhoudend geblaf in te grijpen.
Zo blijft ook onze omgeving de hondengasten leuk vinden.

Achterlaten van de honden in de vakantiewoningen
Als u het verantwoord vindt om de honden alleen in de woningen achter te laten, dan hebben wij daar ook geen problemen mee.
Wel gaan wij er daarbij vanuit dat de honden geen schade aanrichten en geen geluidsoverlast veroorzaken door aanhoudend geblaf.
Als dit toch aan de orde blijkt te zijn, dan hebben wij het recht om op dat moment in te grijpen en bent u aansprakelijk voor de veroorzaakte schade.

Hondenpoep in de speelweide
De hondenpoep in de speelweide kunt u deponeren in de daarvoor bestemde vuilnisemmers die in het gras staan (u kunt de daarvoor bestemde schepjes gebruiken).
Aan het eind van het verblijf moet in ieder geval alle hondenpoep uit de speelweide zijn verwijderd.

Hondenpoep in de bermen
Als u uw honden uitlaat langs de Zollstrasse, dan bent u verplicht de hondenpoep in de gedeelten berm voor de drie woningen in de direkte omgeving (Zollstrasse 4, 6 en 13) op te ruimen.
Die gedeelten berm worden door de eigenaren van die woningen onderhouden en gemaaid.
Stelt u zich voor als het uw maaimachine zou zijn.......

Graven in de speelweide
Sommige honden vinden het heerlijk om te graven. Maar u begrijpt waarschijnlijk wel dat wij dit in de speelweide NIET kunnen toestaan.
De gasten die na u komen vinden niet graag een "gatenkaas".
Dus grijpt u direct in als uw hond graafneigingen vertoont en gooit u svp direct de eventuele kuil weer dicht.

Afsluiten van de poort in de speelweide
Als uw honden zich in de speelweide bevinden, dan adviseren wij u om de poort zowel aan de boven- als onderzijde met de daarvoor bestemde sloten af te sluiten.
Onder het motto van "voorkomen is beter dan blussen" ...

Buitengebied
U bevindt zich hier in een buitengebied. Weest u daarom alert op het feit dat uw honden niet op het erf van omliggende boerderijen en woningen komen.
De erfhonden (en uiteraard de eigenaren) zullen dat namelijk zeker niet op prijs stellen.
Bovendien zijn deze woonerven privé terrein.

Algemeen
Zoals hiervoor al gezegd verwachten wij dat uw honden goed opgevoed zijn en dat u tijdens uw verblijf waarborgt dat zij geen gevaar vormen voor mensen en andere dieren.
In algemene zin geldt: ontstaat door toedoen van uw hond(en) schade aan een mens of dier, dan bent u in beginsel aansprakelijk voor de veroorzaakte schade

Door boeking verklaart u zich akkoord met deze gedragscode.